Poznáte tieto 4 najčastejšie používané čiarové kódy?

Na svete existujú stovky, ak nie tisíce rôznych typov čiarových kódov, ktoré sa líšia formátom, kapacitou, čitateľnosťou a odolnosťou voči poškodeniu. Každý z nich sa používa v inom odvetví a my sa pozrieme na štyri najbežnejšie.

 S čiarovými kódmi sa môžete stretnúť každý deň a takmer všade, či už na jedálnom lístku v reštaurácii, pri samoobslužnej pokladni v obchode alebo pri platení faktúr. Uľahčujú nám život, pomáhajú zrýchliť prácu, minimalizujú chyby a často majú aj ekologický prínos. V tomto článku vám predstavíme štyri užitočné čiarové kódy, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie.

EAN-13 (GTIN)

Ide o jeden z najpoužívanejších kódov na označovanie maloobchodného tovaru na celom svete, a to najmä vďaka svojej jednoduchosti. Tvorí ho 13 číselných znakov, z ktorých prvých 12 slúži na identifikáciu výrobcu a výrobku, zatiaľ čo posledná číslica je kontrolná. Každému výrobku sa pridelí čiarový kód pomocou generátora kódu EAN, čím sa zabezpečí jeho jedinečnosť.

Kód QR

V súčasnosti jeden z najpoužívanejších kódov, ktorý dokáže ukladať rôzne údaje vrátane textu, URL, kontaktov alebo dokonca obrázkov. Umožňuje rýchle a jednoduché načítanie, ktoré je možné aj pomocou mobilných telefónov a tabletov. Ich obľúbené využitie je v marketingu v spojení s webovými stránkami, mobilnými aplikáciami alebo propagačnými materiálmi.

Kód 39

Ide o univerzálny jednorozmerný čiarový kód, ktorý sa široko používa na kódovanie alfanumerických znakov. Skladá sa z čiernych pruhov a medzier rôznej šírky a táto jednoduchá štruktúra uľahčuje tlač a čítanie. Široko sa používa v priemysle a logistike, najmä vďaka svojej rýchlosti, spoľahlivej čitateľnosti a odolnosti voči poškodeniu.

Dátová matica

Dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyniká schopnosťou zakódovať až tisíce znakov. Tvorí ho štvorcová matica zložená z čiernych a bielych štvorcov, čo umožňuje dosiahnuť veľmi malé rozmery s vysokou hustotou informácií. Vďaka tomu nachádza uplatnenie pri označovaní malých predmetov, ako sú lieky, elektronika a iné výrobky, kde si obmedzený priestor vyžaduje efektívne využitie.