Výhody jazykových pobytov

Existujú rôzne metódy výučby jazykov. Môžete sa učiť sami pomocou kníh, počítačového softvéru alebo online, môžete sa učiť s tútorom počas individuálnych hodín. V poslednom čase však rastie obľuba jazykových pobytov. Popularita týchto jazykových pobytov je práve preto, že cudzí jazyk sa účastníci naučia rýchlejšie a kvalitnejšie.

Dohľad lektorov

Lektori v jazykových pobytoch pochádzajú z krajín, kde je cudzí jazyk, zvyčajne angličtina hlavný jazyk. Lektori majú všetky potrebné predpoklady na jasné vysvetlenie gramatických a jazykových štruktúr. Bude pre vás ľahšie naučiť sa výslovnosť a môžete vyzdvihnúť prízvuk. Intenzívny kurz angličtiny, ponúka skutočný úspech.

Možnosť rozhovoru

Budete pracovať v skupine a budete mať možnosť hovoriť s ostatnými študentmi. Konverzácie budú pravdepodobne vedené a na základe cvičení budete tiež môcť neformálne hovoriť o každodenných témach. Toto je jedna z najdôležitejších výhod jazykových pobytov.

Organizované hodiny

Ďalšou výhodou učenia sa jazyka na jazykovom pobyte je to, že hodiny sú organizované pre vás. Potrebujete sa len ukázať, dúfajme, že ste sa pripravili a zúčastniť sa na hodine. Toto odstraňuje tlak na plánovanie vašich vlastných hodín a umožňuje vám len si užiť jazyk.

Keď študujete na jazykovom pobyte, učiteľ bude mať k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebujete na dosiahnutie pokroku v učení sa anglického jazyka. Okrem kníh a cvičení pripravia materiály na čítanie a počúvanie, ako aj stimuly na hovorenie. Uskutočnia sa aj testy, čo je skvelá príležitosť zmerať, ako ste vynikali v procese učenia.

ENGLISHstay ponúka jazykové pobyty jeden na jedného s lektorom, ktorý pochádza z krajiny, kde je angličtina hlavný jazyk.